Prodaju Aluminij, jer Vladi treba novac

Prodaju Aluminij, jer Vladi treba novac

...u javnim poduzećima koja je opteretila odnose vlasti u zadnjih nekoliko mjeseci i dovela do raspada koalicije i izlaska DF-a iz vlasti. Na sjednici se, iako nisu razriješeni dužnosti, nisu pojavili ministri DF-a, koji kažu kako oni više nisu dio vlasti i kako samo čekaju odluku o razrješenju od strane predsjednika FBiH Marinka Čavare.

Sa druge strane premijer FBiH Fadil Novlić poručio im je kako su dužni dolaziti na sjednice sve dok im traje radno-pravni status.
Nedolazak DF-ovih ministara dodatno je opustilo situaciju na sjednici Vlade gdje je jedino važno bilo ozakoniti smjene i nova imenovanja u javnim poduzećima od interesa za dvije stranke. Tako je sa jučerašnjeg zasjedanja još jednom poručeno kako se mora promijeniti upravljačka struktura u Aluminiju d.d. Mostar što će biti osigurano na Skupštini društva, ali i kako Aluminij ide u hitnu prodaju, jer Vladi treba novac.

Premijer FBiH Fadil Novalić nakon sjednice je kazao kako su Aluminij, AcelorMittal, Bosnalijek, Energoinvest, Energoinsvest komet, Energopetrol, Fabriku duhana Sarajevo i Sarajevo osiguranje u kategoriju kompanija koje idu u privatizaciju. Novalić smatra kako je bolje da se kompanije prodaju što prije jer Vladi treba novac. On je također kazao kako su na sjednici donesene kadrovske odluke koje su bile nužne da bi se nastavilo normalno funkcionirati u pojedinim poduzećima.

Skupština Aluminija

Kada je u pitanju Aluminij Vlada je jučer u svojstvu dioničara ovog gospodarskog društva predložila dnevni red na kojem bi bili izbor radnih tijela Skupštine Društva, donošenje odluke o usvajanju godišnjega izvješća o poslovanju Aluminija za 2014. godinu, te donošenje odluke o raspodjeli dobiti Aluminija za 2014. godinu. Za dnevni red Vlada je kandidirala i donošenje odluke o razrješenju članova sadašnjeg Nadzornog odbora uime državnog kapitala, te donošenje odluke o imenovanju vršitelja ovih dužnosti.
-Ukoliko Nadzorni odbor Aluminija u roku od 15 dana ne objavi obavijest o sazivanju Skupštine Društva sukladno odredbama članka 242. Zakona o gospodarskim društvima, to će izravno učiniti Vlada FBiH, poručili su premijer i ministri. Federalna Vlada izmijenila je jučer i Odluku o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije članova NO Aluminija ispred državnog kapitala, te za člana NO ovog privrednog društva imenovala Zdenka Klepića.

Novaliću preuzeo Bajrovićevo ministarstvo

Federalna vlada je ovlastila premijera FBiH Fadila Novalića da, na prijedlog Ministarstva energije, rudarstva i industrije, donosi podzakonske akte iz nadležnosti ovog ministarstva do imenovanja novog ministra. Istovremeno je ovlastila tajnika Ministarstva Stipu Buljana za potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadležnosti Ministarstva, naloga za plaćanje financijskih obveza Ministarstva i drugih akata. Ovo ministarstvo nadležno je za 27 javnih kompanije u kojima je država većinski vlasnik.
Pored navedenog Vlada je dala prethodnu suglasnost Nadzornom odboru BH Telecoma Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju Mirsada Zaimovića za generalnog direktora na period od četiri godine. Suglasnost je dana i za imenovanje Ermina Haračića i Rasima Kovačevića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora RMU Banovići. Izmjenom dosadašnjeg Rješenja, Damir Češkić imenovan je za predsjednika, a Milan Galić za člana Policijskog odbora za policijske službenike FBiH. Zbog odlaska na novu dužnost, Vlada je Kenana Kapu razriješila dužnosti direktora KPZ u Sarajevu. Federalna vlada razriješila je dužnosti dosadašnje članove Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja boračkih populacija, a na ove pozicije su privremeno imenovani Ale Hošić, Šerif Patković, Bahrija Kituša, Eso Medošević, Nikica Tomić, Dragan Radić, Jasna Zlomislić i Lazar Martinović.

Vlada FBiH je imenovala i punomoćnike za zastupanje Federacije BiH na skupštinama gospodarskih društava: Amru Đenušić (Skupština JP Elektroprivreda HZ HB, zakazana za 29.6.2015. godine), Dijanu Smailagić (Skupština JP Elektroprivreda BiH, zakazana za 25.6.2015. godine), Arijanu Strinić (Skupština BH Telecoma, zakazana za 25.6.2015. godine) i Sakiba Slijepčevića (Skupština Rudnika mrkog uglja Banovići, zakazana za 30.6.2015.)
Vlada je razriješila predstavnika Posavske županije Marijana Vučkovića dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, a umjesto njega imenovala Berislava Živkovića. Također je za člana UO imenovala Dragana Solomuna iz SBŽ-a.

Reorganizacija

Također Vlada je usvojila model reoorganizacije federalnih uprava, te se odmah kreće s reorganizacijom koja podrazumijeva da se od 140 federalnih institucija reoorganizira, odnosno ujedine ili ukine njih 30.
-Danas smo prvih šest odlučili da ujedinimo i pripojimo drugim organima. To je prije svega Institut za poljoprivredu u koji bi se ujedinio Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi, Federalni zavod za agropedologiju i Federalni zavod za poljoprivredu. Sve tehničke službe tri zavoda pretvorile bi se u jednu. Federalni fond za pomoć nastradalim od prirodne nesreće pridružit će se Federalnoj upravi civilne zaštite. I konačno odlučili smo da tri agencije za privatizaciju, Agencija za privatizaciju, Agencija za pasivni podbilans i Agencija za reviziju privatizacije zapravo su Agencija za privatizaciju, rekao je Novalić. Novalić je istaknuo da je cilj reoorganizacije smanjenje javne potrošnje isto kao što je slučaj i sa moratorijem.
Vlada Federacije BiH zatražit će u narednim danima od svih vladinih institucija i poduzeća podatke o plaćama direktora, članova nadzornih odbora i menadžerskih ugovora.
-Poučeni smo lošim iskustvom. Imamo tri menadžerska ugovora na koje je morala biti plaćena velika otpremnina zbog raskida statusa direktora. Tražimo jedinstven sustav primanja, rekao je Novalić.

Važna i nevažna poduzeća

Vlada je jučer usvojila Informaciju o primjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH, te zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH da odmah pripremi Plan s prijedlozima modela i načina privatizacije za osam gospodarskih društava iz treće kategorije. Pored toga sva poduzeća koja su u posjedu Vlade , njih 52 su svrstana u tri kategorije i to u strateška kojih ima 21 i gdje spadaju, između ostalog Elektroprivrede, Željeznice i neke tvrtke namjenske industrije koje nisu gubitaši, te zračne luke, banke, rudnici...
-Te tvrtke su po novoj uredbi predmet interesa Vlade direktno. U neke od njih ćemo uvesti tehničku pomoć međunarodnih financijskih institucija za restrukturiranje kao što su Željeznice FBiH i rudnici jer mnogo gube, rekao je premijer Fadil Novalić.
Druga kategorija su gospodarska društva s poteškoćama kojih ima ukupno 26 i tu spadaju Agrokomerc, Binas, BNT tvornica, Fabrika duhana Sarajevo, Feroelektro, Hidrogradnja, Pretis, Šume i tako dalje.
-Donijeli smo odluku da se za njih formira Direkcija za poduzeća s poteškoćama s ciljem da ih restrukturira ili da ih likvidira putem likvidacionog stečaja, kazao je Novalić. Treća kategorija koja ide odmah na prodaju su Aluminij, AcelorMittal, Bosnalijek, Energoinvest, Energoinsvest komet, Energopetrol, Fabriku duhana Sarajevo i Sarajevo osiguranje.

Konačno usvojili program rada

Nakon nekoliko mjeseci prepirki oko kadrovskih rješenja Vlada je jučer konačno usvojila Program rada za period od 2015. do 2018. godine. Jedan od ključnih ciljeva Vlade je smanjenje i nadzor javne potrošnje, pri čemu će među prvim mjerama biti donošenje moratorija na sva zapošljavanja u javnom sektoru, pri čemu će se, prirodnim odlivom radne snage, smanjiti broj zaposlenih i na taj način umanjiti troškovi plaća. Cilj je i smanjenje opterećenja na rad, a jedan od načina je potpuno oslobađanje poslodavaca od obveza po osnovi plaća za novozaposlene radnike za prve dvije godine rada. Kroz poboljšanje poslovnog okruženja nastojat će se ubrzati procedure za registraciju poduzeća.
Vlada je jučer nakon razmatranja Informacije o implementaciji Zakona o plaćama ovlastila premijera Fadila Novalića da od institucija koje je osnovala Vlada zatraži kopiju platnih lista za ožujak, travanj i svibanj 2015. godine, kopiju menadžerskog ugovora (ili drugog akta) kojim je regulirana visina mjesečne plaće i ostalih prinadležnosti za direktora i članove uprave, te kopiju ugovora (ili drugog akta) kojim je utvrđena visina mjesečne naknade za predsjednika i članove upravnog ili nadzornog odbora. Nakon kompletiranja i analiziranja ovih podataka, Vlada FBiH će utvrditi jedinstven način reguliranja visina plaća.

Ministri se samoocjenjivali

Potpredsjednica Vlade Federacije BiH i ministrica financija Jelka Miličević kazala je jučer nakon sjednice kako su se ministri samoocjenjivali.
"Mi smo na sjednici Vlade imali određeno samocjenjivanje. Za deset sjednica smo donijeli dosta zaključaka i neke smo realizirali, neke smo počeli, a neke nismo. Dogovorili smo se da budemo kritičniji prema tom dijelu i da formiramo takozvanu bazu zaključaka i da jedni druge pratimo, odnosno da pratimo realizaciju tih zaključaka", kazala je Miličević. Ona je dodala kako sami sebi nisu dali visoke ocjene, a kako samo mogu misliti kakve bi im ocjene dali novinari.

dnevni list