Predsjedništvo HNS-a raspravljalo o ilegalnim migracijama, organiziranom kriminalu te nesposobnosti institucija da to zaustave

Predsjedništvo HNS-a raspravljalo o ilegalnim migracijama, organiziranom kriminalu te nesposobnosti institucija da to zaustave
Razgovarano je o aktualnoj političkoj situaciji, sigurnosnim problemima sa svih mogućih aspekata. Predsjedništvo HNS-a posebno se osvrnulo na migrantsku krizu, ilegalne migracije i organizirani kriminal te nesposobnost institucija da se to zaustavi.

Kroz raspravu, dotaknule su se teme i problemi u sigurnosnom sektoru, policijskoj administraciji, te su potvrđeni raniji stavovi o stvaranju pričuvnih sastava policije. Govoreno je i o iskušenjima terorizma i ekstremizma, gdje danas imamo raznih procesa u svijetu i Europi.

Predsjedništvo HNS-a također je raspravljalo i o funkcioniranju Glavnog vijeća HNS-a, te je dogovoreno da se u skorije vrijeme održi zajednička sjednica Predsjedništva i Glavnog vijeća HNS-a na temu: „Kuda ide BiH i pozicija Hrvatskog naroda u BiH", s posebnim osvrtom na neuspostavljanje vlasti, političke i sigurnosne probleme.

Što se tiče aktualne političke situacije, Predsjedništvo HNS-a je složno kako se ono ogleda u nefunkcioniranju vlasti na svakoj razini u zakonodavnom i izvršnom smislu nakon Općih izbora.

Predsjedništvo HNS-a i danas je potvrdilo raniji stav da zajedno nastupa kao i do sada, pokazujući snagu HNS-a, kako bi nastavili djelovati kao stabilan politički partner u ovakvim političkim uvjetima u BiH.