Podrška Odbora za vanjske poslove EP-a europskom putu Bosne i Hercegovine

Podrška Odbora za vanjske poslove EP-a europskom putu Bosne i Hercegovine
...predsjedao je sastankom Odbora na kojem se vodila rasprava s predsjednikom Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem o reformskom procesu u BiH nakon podnošenja zahtjeva za članstvo u EU 15. veljače o.g.

Na izvanrednom sastanku Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta u Strasbourgu, predsjednik Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić predstavio je trenutnu političku i ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini te plan provedbe opsežne liste europskih reformi.

Naglasivši ispravnost politike novog pristupa EU prema BiH koja je ubrzala dinamiku europskog puta zemlje, Zvizdić je iskazao spremnost Bosne i Hercegovine da zaključi pregovore o prilagodbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s obzirom na članstvo Hrvatske u EU, kao i da uspostavi djelotvoran mehanizam koordinacije europskih poslova na svim razinama vlasti.

Zvizdić je rekao da je za Bosnu i Hercegovinu članstvo u EU prioritet koji nema alternative te stoga očekuje da će BiH što skorije primiti Upitnik od Europske komisije, kako bi se pripremilo Mišljenje o podnesenom zahtjevu za članstvo te ostvario status kandidata.

''Europski parlament i Odbor za vanjske poslove nastavit će pružati veliku podršku Bosni i Hercegovini u reformskom procesu i napretku u približavanju Europskoj uniji'', poručio je potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Andrej Plenković, izrazivši uvjerenje u skoru odluku Vijeća EU o davanju naloga Europskoj komisiji da izradi Mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Čestitavši Bosni i Hercegovini na uspješnom podnošenju zahtjeva za članstvo u EU, Plenković je podsjetio na konstruktivnu i poticajnu ulogu Europskog parlamenta pri stvaranju pozitivne atmosfere u europskim institucijama kako bi došlo do zahtjeva.

Plenković je potaknuo predsjednika Vijeća ministara Zvizdića i sve aktere u BiH da se usmjere na odlučnu provedbu Reformske agende koja će osigurati prosperitet, ali i koheziju Bosne i Hercegovine. Ujedno je pozvao BiH na snažniju regionalnu suradnju sa svim zemljama u susjedstvu.

Plenković je najavio da će delegacija Odbora za vanjske poslove sljedeći tjedan posjetiti Sarajevo i Mostar, što će biti još jedan signal da se Parlament zauzima za europsku budućnost i stabilnost BiH.