Ovo je BiH: 95% ljudi nema novca ni za biciklo, a država uvodi Euro 4 norme za automobile!

Ovo je BiH: 95% ljudi nema novca ni za biciklo, a država uvodi Euro 4 norme za automobile!
"Očekivano vrijeme stupanja na snagu odluke je travanj 2015. godine", potvrdio je za "Večernjak" Zoran Andrić, pomoćnik ministra prometa i veza u Odjelu za transport. Nova odluka će zamijeniti odluku kojom se propisuju najniži tehnički zahtjevi za novoproizvedena i korištena vozila u procesima homologacije tipa vozila i homologacije pojedinačnog vozila iz 2010. godine, a kojom je u BiH dopušten uvoz vozila koja ispunjavaju Euro-3 standard.

"Izmjene se tiču najnižih tehničkih zahtjeva za korištena vozila u procesima homologacije pojedinačnog vozila kategorije M1 (putnički automobili), gdje se propisuju norme koje odgovaraju EKO-4 standardu", objašnjava Andrić. U skladu s izmjenama, elementi kod polovnih putničkih vozila EKO-3 karakteristika koji su važili krajem 2010. godine kad je prva odluka stupila na snagu za polovna vozila, početkom 2015. godine važe za vozila EKO-4 karakteristika, u približnoj mjeri za sve proizvođače vozila kako po pitanju starosti vozila tako i po pitanju karakteristika uređaja na vozilima za koje se također zahtijeva ispunjenost uvjeta propisanih odlukom.

"Kakvu smo situaciju imali s odlukom iz 2010. kad su u pitanju vozila EKO-3 karakteristika, takvu očekujemo da ćemo imati i s novom odlukom za polovna putnička vozila EKO-4 karakteristika koja se uvoze u BiH radi prve registracije", ističe Andrić.

Obvezan od 1. 1. 2006.

"Ova odluka se neće primjenjivati na vozila koja su na prostor BiH dospjela, ili je njihova narudžba izvršena prije stupanja na snagu odluke. Na njih će se odnositi EKO-3 standard, prema prethodnoj odluci", objasnio je Andrić. Euro-4 standard je u zemljama Europske unije na snagu stupio 2005. godine, ali je tada bio obvezujući samo za homologaciju novih tipova automobila.

Za sva vozila stupa na snagu 1. siječnja 2006. godine. EKO-4 karakteristika su svi automobili koji su prvi put registrirani u zemljama Europske unije poslije 1. siječnja 2006. godine. Sva vozila iz EU koja su prvi put registrirana nakon 01. siječnja 2006. godine sigurno imaju EKO-4 karakteristike. "Što se proizvođača i modela tiče, kad su vozila u pitanju, to je teško utvrditi točno kad je EKO-4 u proizvodnji, međutim, EKO-4 standard kod nekih proizvođača kreće još od 2003. godine, a što se može pojedinačno provjeriti za svako vozilo kod proizvođača putem VIN oznake vozila", ističe Andrić.

Večernji List