Onečišćenje zraka u Tuzli uzrokovalo 136 preuranjenih smrti: 'Donositelji odluka trebaju reagirati na krizu'

Onečišćenje zraka u Tuzli uzrokovalo 136 preuranjenih smrti: 'Donositelji odluka trebaju reagirati na krizu'
U priopćenju za javnost Centra za ekologiju i energiju, CEE Bankwatch mreže i organizacije Health and Environment Alliance (HEAL), povodom objave nove analize "Kako se riješiti smoga" koja je pripremljena u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanske županije, napominje se da danas objavljena analiza pokazuje koliko bi koristi javno zdravlje Tuzle imalo od dosljedne provedbe zakonodavstva o kvalitetu zraka.

Pretpostavlja se da su glavni uzroci prekomjernog zagađenja zraka termoelektrana, individualna ložišta i prometj, navodi se i dodaje da je zagađenje PM10 česticama rezultiralo sa 1.339 novih slučajeva bronhitisa u odraslih u Tuzli 2018. godine, što predstavlja gotovo trećinu svih slučajeva bronhitisa te godine.

- Broj smrtnih slučajeva i loših zdravstvenih stanja bi se mogli smanjiti ukoliko bi se poboljšala situacija u vezi zagađenja zraka. Odlučna reakcija odgovornih je hitno potrebna kako bi se zaštitilo zdravlje i životi građana - izjavila je Maida Mulić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

Vlatka Matković Puljić iz organizacije HEAL-a je kazala da donositelji odluka trebaju odmah reagirati na krizu onečišćenja zraka u Tuzli.

- Potrebno je napraviti konkretan plan za postepeno smanjenje korištenja uglja kao energenta. Pored toga, neophodna je nadogradnja mreže za praćenje kvaliteta zraka, kako bi se utvrdila stvarna veličina njegovog utjecaja na zdravlje. Zdravstveni sektor ima jedinstvenu ulogu u informiranju javnosti o opsegu problema kvalitete zraka u Tuzli i vođenju prijeko potrebnih promjena - dodala je Matković Puljić, saopćeno je iz Centra za ekologiju i energiju.

(fena)