Okupljamo 90 posto doktora, nitko drugi nas ne može predstavljati

Okupljamo 90 posto doktora, nitko drugi nas ne može predstavljati

-Sindikat doktora medicine i stomatologije registriran je u svih deset županija na području FBiH te su sve županijske organizacije članice Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH. U osam od deset županija reprezentativni smo, što nam omogućava da potpisujemo svoj kolektivni ugovor. U mnogim županijama su pojedinci, najčešće iz ostalih sindikata koji djeluju u zdravstvu, tužili resorna ministarstva, a u vezi s našom reprezentativnosti. Ti sudski sporovi su u tijeku, ali su u dvjema županijama presude bile u našu korist (BPŽ i HBŽ), dok je u Sarajevu presuda rezultirala poništenjem reprezentativnosti i vraćanjem na ponovno odlučivanje - navodi se na početku informacije koju je spomenuti sindikat dostavio Večernjem listu. Ističu kako ova informacija jasno govori kako Sindikatu nije osporeno pravo na reprezentativnost. Dodaju kako Sud u upravnom postupku nije ni odlučivao, nego je postupak vratio na početak, što u ovom slučaju znači da će nadležna ministarstva u Sarajevskoj županiji i Federalno ministarstvo ponovno odlučivati o istom pitanju. - Međutim, bez obzira na formalnu reprezentativnost, suštinska reprezentativnost je naša uloga. Uloga doktora koji je nezamjenjiv u zdravstvenom sustavu i čija odgovornost nadilazi sve drugo.

Naravno da nikada i nikome nećemo dopustiti da govori u naše ime. Ovdje se postavlja pitanje predstavljanja doktora. Samo onaj sindikat koji okuplja većinu doktora, a u našem slučaju skoro 90% njih, može predstavljati doktore, nitko drugi. Tako je u svim drugim zemljama, tako je kod nas, tako će i ostati.

Ovdje se radi o tome žele li zakonodavna i izvršna vlast doktore za socijalne partnere ili žele da te iste doktore predstavlja netko drugi. Naravno da doktori nikad neće pristati na to - navodi se u priopćenju koje potpisuje dr. Rifat Rijad Zaid. Hoće li nadležne institucije i sudovi imati isto mišljenje kao dr. Zaid i njegovi kolege, ostaje vidjeti.