Oko 40 miliona KM potrošeno na plaće, telefone i putovanja

Oko 40 miliona KM potrošeno na plaće, telefone i putovanja
Izvještaj je usvojen ''s rezervom'' uz ocjenu revizora da je ovo ministarstvo, na čijem čelu se nalazi Sven Alkalaj, neefikasno planiralo budžet, nije uspostavilo pouzdan sustav javnih navbavki, pojedini rashodi nisu pravilno evidentirani, a uočeno je i niz propusta prilikom zapošljavanja osoblja.

Revizori su posebno ukazali na enorman porast broja zaposlenih na poziciji ministra savjetnika, koji je sa 31 narastao na 50, što znači da je bilo 19 unapređenja na ovoj poziciji, piše ''Dnevni avaz''.

Konstatirano je da je budžet Ministarstva inozemnih poslova prekoračen u dijelu troškova za smještaj i putovanja, zatim za korištenje službenih automobila, te na isplate dnevnica za inozemstvo.

Ured za reviziju BiH upozorila je Ministarstvo inozemnih poslova da proces popisa sredstava, obaveza i potraživanja pokazuje niz slabosti, uz zaključak da u ovom ministarstvu nikada nije uspostavljen efikasan sustav raspolaganja novcem.

Srna