OHR se mora umiješati, Federacija BiH je u blokadi

...Ustavnog suda FBiH. Dragica Dragičević, iz reda hrvatskog naroda, nije dobila podršku delegata.

Klub Bošnjaka pokrenuo je pitanje vitalnog nacionalnog interesa pri Džihanovićevom izboru, tako da ova odluka ne može stupiti na snagu sve dok se Ustavni sud ne očituje da li je Džihanovićevim izborom povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, prenosi FTV.

Dvije trećine delegata u Klubu Bošnjaka pokrenuli su pitanje vitalnog nacionanog interesa na imenovanje novih privremenih članova Upravog odbora Radio-televizije Federacije BiH.

Radoje Vidović, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta FBiH, gostujući Federaciji danas, objasnio je da Vijeće za nacionalni interes u Ustavnom sudu FBiH sada nije popunjeno.

''Vjerovatno je vitalni nacionalni interes i povučen kako Vijeće ne bi moglo biti popunjeno'', kazao je Vidović, dodajući kako očekuje da o ovome očituje se Ustavni sud ili OHR.

''Ustavni sud je sad u blokadi, a u blokadi je i Federacija'', kazao je Vidović. Ovo sada može trajati vječno, upozorio je Vidović.

Delegati u Klubu bošnjačkog naroda, članovi SDA, najavili su ranije da neće podržati imenovanje Šahbaza Džihanovića za sudiju iz reda Bošnjaka.

Amir Zukić, šef delegatskog kluba Bošnjaka u Domu naroda, obrazlažući u ranijim izjavama zašto on neće podržati imenovanje Šahbaza Džihanovića, navodi da je i predsjednik FBiH nerado potpisao odluku zbog dokumenata o Džihanovićevim svojevremenim malverzacijama na funkciji generalnog konzula BiH u Minhenu.

''Tada je nezakonito dodjeljivano bosanskohercegovačko državljanstvo nekim osobama'', istaknuo je Zukić.

O Džihanoviću se pojedinačno izjašnjavao svaki od klubova U Klubu Bošnjaka 12 delegata glasovalo je protiv, a pet za, u Klubu Hrvata osam delegata je bilo za, a jedan suzdržan, dok je u Klubu Srba za bilo 11 delegata, dva protiv i dva suzdržana.

Nakon toga, cjelokupan Dom naroda se izjasnio o njegovom imenovanju, gdje je 26 delegata bilo za, dva suzdržana i 19 protiv. Srdić je imenovan sa 42 glasa za, dva suzdržana i jednim protiv.

Protiv imenovanja Dragičevićeve bilo je 25 delegata, jedan je bio suzdržan, a sedam je bilo za. Nakon glasovanja o sucima Ustavnog suda, današnja 14. redovna sjednica Doma naroda je prekinuta. Datum nastavka bit će poznat naknadno.