Od Nove godine počinje anketa o potrošnji domaćinstava u BiH

Od Nove godine počinje anketa o potrošnji domaćinstava u BiH

Budete li obuhvaćeni anketom o potrošnji domaćinstava u BiH, koja počinje od Nove godine, vaše domaćinstvo će svakodnevno, 14 dana, u dnevnik nabavki upisivati količine i vrijednosti kupljenih proizvoda.

U to, recimo, spadaju hrana, piće i duhan, ali i ostali proizvodi i usluge koje domaćinstvo obično koristi (troškovi za prijevoz, osobna higijena, knjige, novine i dr.).

Naime, Agencija za statistiku BiH, u suradnji s entitetskim zavodima, u prvim danima nove godine sprovodi ovu anketu, petu od 2004.

"Anketa će se sprovoditi tijekom 2020. godine, počevši od 1. siječnja , na reprezentativnom uzorku od oko 10.000 slučajno odabranih domaćinstva, od kojih je 5.500 u Federaciji BiH, 3.250 u Republici Srpskoj i 1.200 u Brčko distriktu", priopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

Kako dodaju, glavni cilj i svrha ankete je da se dobiju podaci o veličini i strukturi potrošnje domaćinstava u BiH, osnovnim demografskim i socio-ekonomskim karakteristikama njihovih članova, uvjetima stanovanja, izvorima i veličini prihoda, investicijama, socijalnoj uključenosti, zdravlju i slično.

"Oko 70 anketara, koje su akreditirale statističke institucije, prikupljače podatke o izdacima za hranu i piće, stanovanje, namještaj, odjeću i obuću, zdravstvo, prijevoz, komunikacije, rekreaciju, kulturu i obrazovanje, o drugim proizvodima i uslugama, kao i informacije o članovima domaćinstva, kao i podatke o karakteristikama stanovanja", pojašnjavaju iz Agencije za statistiku BiH.

Ankete o potrošnji u domaćinstvima sprovode se svakih četiri ili pet godina, a zadnja je bila 2015.

Iz Republičkog zavoda za statistiku kažu da se anketa o potrošnji domaćinstava koristi kao izvor podataka za mjerenje životnog standarda, siromaštva i osnovnih indikatora socijalne uključenosti.

Kako pojašnjavaju, u anketi se primjenjuje metoda vođenja dnevnika i metoda intervjua na bazi upitnika. Podaci se prikupljaju kontinuirano 12 mjeseci (kalendarska godina) putem četiri upitnika.

Prvi upitnik je, zapravo, spomenuti dnevnik nabavki, koji domaćinstva koriste da svakodnevno, 14 dana, upisuju količine i vrijednosti kupljenih proizvoda.

Na drugom mjestu je dnevnik o potrošnji iz vlastite proizvodnje, u koji domaćinstvo svakodnevno, također dvija tjedna , upisuje utrošene/konzumirane količine i procijenjene vrijednosti proizvoda koje je samo proizvelo.

Predviđen je i završni intervju, kojim se prikupljaju podaci o članovima domaćinstva, o izdacima domaćinstva za stanovanje, nabavku trajnih potrošnih dobara i neprehrambenih proizvoda (namještaj, usluge, odjeća i obuća, zdravlje, transport i telekomunikacije, slobodno vrijeme i rekreacija, kultura i obrazovanje), kao i podaci o prihodima i investicijama domaćinstva.

Četvrti upitnik odnosni se na zdravstvo i socijalnu uključenost, a njime se prikupljaju podaci o zdravstvenom stanju i uslugama, zadovoljstvu životom, materijalnoj uskraćenosti i na pitanja o djeci.

"Prikupljeni podaci za domaćinstva su povjerljivi podaci i koristeći se isključivo za statističke i naučne analize", napominju iz Republičkog zavoda za statistiku u izjavi za "Nezavisne novine".