Nikšić neda na privilegije birokracije

U intervjuu Nezavisnim novinama Nermin Nikšić osrnuo se na učinke i planove vlade u uštedama i zaštiti radnih mjesta. Plan ušteda namjeravaju provesti "kresanjem troškova na svim razinama gdje god je moguće i izbjegavanjem svakoga troška koji se može ne napraviti" rekao je Nikšić. "Već smo smanjili troškove za odvojeni život, nadoknade, a sada se dalje ide na smanjenje i stavljanje pod kontrolu troškova reprezentacije, svih drugih materijalnih troškova koji idu kroz Vladu. Činimo sve što možemo da zadržimo materijalna primanja, da ne ugrozimo plaće državnih službenika i onih koji primaju plaće i nadoknade iz proračuna, dakle ni primanja koja idu boračkoj populaciji i ono što dajemo za PIO." pojasnio je

Na pitanje u prosvjedima i čuvanju radnih mjesta Nikšić je odgovorio govoreći isključivo o radnim mjestima birokracije. "Radna mjesta ćemo zaštititi na svaki mogući način. Pokušavamo zaštititi domaće gospodarstvo. Imamo državne službenike koji su ključ državnog proračuna. Kako ćemo se postaviti? Imamo namjeru napraviti reformu javne uprave, ali je li zaštita radnog mjesta ako sada ostane jedan broj radnika državne uprave bez posla? Dakle, ostali su bez posla, imamo povećan broj nezaposlenih, a ukoliko pokušate prerasporediti sredstva u proračunu na te radnike, onda imate problem s onima koji ostaju. Imamo radnu skupinu koja pokušava pripremiti projekte za rasterećenje gospodarstva" poručuje on.


Birokrata "od rođenja"

Nermin Nikšić rođen je i školovao se u Hercegovini. Prema podacima sa službenih stranica Vlade Federacije nikada nije radio niti u jednoj tvrtki, a radio je poslove referenta za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove, bio tržišno-ugostiteljski inspektor, pomoćnik tajnika za inspekcijske poslove, općinski tajnik za opću upravu, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove, potpredsjednik Izvršnog odbora Općine Konjic, načelnik za opću upravu, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove i zamjenik načelnika općine, te poslanik SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. Za vrijeme rata bio je pomoćnik zapovjednika 7.bbr za pravne poslove i pomoćnik zapovjednika 43. bbr. za moral, prenosi Poslovniportal.ba.