(Ne)Ravnopravnost spolova u BiH: Žene manje plaćene od muškaraca

Portal navodi da je najveća neto plata "jače polovine" na poziciji finansijskog direktora iznosi 11.000 KM, a za ženu na poziciji prodajnog menadžera 6.700 KM, dok je razlika u platama veća u privatnim nego u državnim firmama, naročito u stranim kompanijama u BiH.

Zaposleni na portalu "Posao.ba" kažu da je, ipak, primijetan rast prosječnih plata za žene u skoro svim sektorima poslovanja, tako da su pripadnice nježnijeg spola na velikom broju pozicija u BiH čak i znatno plaćenije od muškaraca.

"Na poziciji financijskog menadžera žene u prosjeku imaju neto platu 1.835 KM, s tim da je maksimalna plata na ovoj poziciji 3.915 KM, dok muškarci imaju prosječnu neto platu 1.391 KM, a maksimalna plata je 3.125 KM", ističu zaposleni na ovom portalu.

Direktor Agencije za ravnopravnost polova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić kaže da su pojedine ranije analize pokazivale da su žene u Europi za čak 16 posto manje plaćene od muškaraca, a u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji ove razlike iznose od 2,1 do 10,5 posto - prenose "Nezavisne novine".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Analize rađene u BiH pokazale su da su najveće razlike u platama između muškaraca i žena bez diplome, a ona iznosi 173 marke mjesečno u korist muškaraca. I te kako ima prostora da se smanji razlika između primanja muškaraca i žena", kaže Samra Filipović-Hadžiabdić.

Predsjednik Udruženja građana "Tolerancijom protiv različitosti" (TOPER) iz Doboja Snežana Šešlija naglašava da bi žene trebalo aktivnije da se bore za svoja prava.

Službenica za odnose s javnošću Gender centra Vlade RS Dijana Tepšić kaže da je u oblasti rada i zapošljavanja i dalje vrlo česta diskriminacija po osnovu pola, a brojna istraživanja ukazuju na postojanje diskriminacije i neravnopravnosti, uključujući mobing, uznemiravanje i seksualno uznemiravanje, koje pretežno trpe žene.