"Natječaj": korupcija u javnim nabavkama u zdravstvu

U ovom udruženju navode da se u javnim zdravstvenim ustanovama obaju bh. entiteta u postupcima javne nabavke “obrne” godišnje oko 800 miliona maraka, a pojednici se okoriste najmanje oko 20 posto od tih sredstava.

Do tih podataka su, kako je danas saopćeno na pres-konferenicji ovog udriženja, došli praćenjem i analizom provođenja postupaka javnih nabavki tijekom prošle godine u pet javnih zdravstvenih ustanova u BiH u kojima su “uočene brojne nepravilnosti”. 

Analiza je izvršena kada je pitanju zakonitost u provođenju javnih nabavki Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, FZO FBiH, Kliničkog centra Banja Luka i Kliničkog centra Sarajevo. 

“Nezakonita ponašanja u oblasti javnih nabavki u ovim zdravstvenim ustanovama odnose se prije svega na neblagovremeno planiranje javnih nabavki, nejasnoće i manjkavosti u natječajnim dokumentacijama ugovornih organa po pitanju karakteristika roba i kriterija za odabir ponuđača”, tvrdi sekretar "Natječaj" Igor Vukajlović. 

Za zloupotrebe u javnim nabavakama, tvrdi, najodgovorniji su kontrolni organi, Agencija za javne nabavke BiH, Ured za razmatranje žalbi BiH, Sud BiH, kao i nadležne službe za reviziju javnog sektora koje ignoriraju i žalbe oštećenih ponuđača.   

Povodom optužbi “Natječaj”, ministar zdravlja RS-a Ranko Škrbić ističe da ne želi komentirati špekulacije, jer zna da nadležni u zdravstvu RS-a rade u skladu sa zakonom.

(Fena)