Nastavlja se sanacija "crnih točaka u okolišu" Federacije BIH

Nastavlja se sanacija "crnih točaka u okolišu" Federacije BIH

Javna je tajna kako u Federaciji postoji cijeli niz takvih mjesta, a poznato je kako postoje i neka koja su brižljivo skrivana i o kojima se nikada nije govorilo. Nizom provedenih aktivnosti Federalno ministarstvo okoliša i turizma u protekle je tri godine izvršilo identifikaciju i inventarizaciju takovih mjesta, a nakon toga se pristupilo i njihovoj dekontaminaciji te istovremenoj rekultivaciji. K tome, za neka su područja izrađeni i projekti sanacije kako bi se navedena mogla kandidirati za korištenje međunarodnih financijskih potpora.

Tako su  izrađeni projekti saniranja područja s velikom koncentracijom opasnih materijala poput projekta sanacije kruksa na području bivše tvornice Polihem u Tuzli, sanacije prostora bivšeg rudnika olova i cinka u Varešu, sanacije galvanskoga mulja u tvornici Zrak u Sarajevu, te  sanacije galvanskoga mulja u Novom Travniku. U suradnji s japanskom razvojnom agencijom JICA razvija se projekt "Inventarizacija crnih točaka na području sjeveroistočne Bosne i Hercegovine" kojim se trebaju ponuditi rješenja  za četiri crne točke u Federaciji BiH i tri crne točke  u Republici Srpskoj. Vodeći računa o razini neposrednog pritiska na okoliš, proračunskim sredstvima koja su nažalost ograničena i nedostatna za sanaciju svih "crnih točka u okolišu", u proteklom smo razdoblju izravno sanirali pojedina mjesta na kojima je opasni otpad ugrožavao živote i zdravlje ljudi.

Između ostaloga izvršena je sanacija vojnog otpada iz tvornice Soko Mostar, PBC ulja i transformatora iz Tvornice transformatora Energoinvest u Visokom, starih lijekova u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, opasnih otpadnih kemikalija iz Rudnika olova i cinka u Varešu, opasnog otpada iz Kožare Livno, te starih lijekova i kemikalija koji su godinama skladišteni u pomoćnim prostorijama Doma zdravlja u Drvaru, a unatrag nekoliko dana uspješno su sanirani aktivnošću Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Ovakvi slučajevi, poput nedavno riješenog problema medicinskog otpada u Drvaru, ne samo što predstavljaju javno-zdravstveni problem nego su i opasna prijetnja okolišu, te je  Federalnom strategijom upravljanja otpadom unaprjeđenje upravljanja opasnim otpadom identificirano visokim prioritetom. S ciljem sagledavanja cjelokupne problematike nepravilnog upravljanja medicinskim otpadom koji predstavlja veliki pritisak osobito u područjima krša, predviđeno je da se iz predstojećih sredstava transfera financira izrada Strategije upravljanja medicinskim otpadom u kraškim područjima. Federalno ministarstvo okoliša i turizma i ubuduće će nastaviti s poduzimanjem opće korisnih aktivnosti i mjera s ciljem rješavanja problema opasnog i neopasnog otpada na području Federacije BiH, a napose kroz kampanju "Okolišna dozvola-prijatelj okoliša". Uvođenjem instituta okolišne dozvole koja je prepreka tzv. prljavim tehnologijama, mjere provedbe politike zaštite okoliša temelje se na načelu opreza i načelu preventivnog djelovanja, odnosno na načelima da se šteta nanesena okolišu sanira prvenstveno na samom izvoru i obvezno je plaća zagađivač. Također, javnosti je poznato da se, sukladno Strategiji upravljanja otpadom, u Bosni i Hercegovini implementira projekt izgradnje šesnaest regionalnih centara za upravljanje otpadom tzv. regionalnih deponija čime se uvelike doprinosi smanjenju potencijalne mogućnosti za nastanak nekih novih "crnih točaka u okolišu".

I u ovom projektu koji je implementiran ili je implementacija u tijeku u Sarajevu, Zenici, Banja Luci, Bijeljini, Livnu i Mostaru, ministarstvo se pojavljuje kao vodeća okolišna institucija čvrsto opredijeljena da se riješi sveprisutan problem neadekvatnog zbrinjavanja otpada uvođenjem integralnog sustava upravljanja otpadom uz poštivanje visokih standarda EU u zaštiti okoliša. - Nastavak uklanjanja i saniranja što je više moguće "crnih točaka u okolišu" pri samom je vrhu prioriteta Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Međutim, s ništa manje žara treba raditi i na prevenciji odnosno smanjenju nastanka opasnog otpada u procesima proizvodnje, izradi tehničkih i tehnoloških rješenja za zbrinjavanje postojećih opasnih otpada te rješavanju problema tzv. divljih odlagališta otpada i poboljšanju kvalitete općeg stanja okoliša, zaključio je ministar Herceg .