Nakić: Odgovorno pristupiti implementaciji presuda

Nakić: Odgovorno pristupiti implementaciji presuda

Notarska komora Federacije BiH organizira u subotu u Sarajevu obaveznu edukaciju notara na kojoj će se govoriti o implementaciji presuda Ustavnog suda Federacije BiH obaveza i postupanje notara nakon 16. studenog ove godine.

Provedba presuda ključno je pitanje za notarijat i funkcioniranje pravne države, što je i razlog zašto je u središtu edukativnih aktivnosti Notarske komore FBiH.

Najavljena edukacija uključuje i temu o ulozi notara prema odredbama Zakona o energijskoj efikasnosti Federacije BiH.

Osim notara, na edukaciju su pozvani i predsjednici općinskih sudova, suci registara privrednih društava i šefovi ili referenti zemljišnoknjižnih ureda.

Predsjednica Notarske komore FBiH Anica Nakić ističe kako su ovo neka od prioritetnih pitanja notarijata u Federaciji.

 "Edukacija je važan dio naših aktivnosti, jer nastojimo ići u korak s notarijatima u drugim europskim državama. Posebno nam je važno da notari budu kvalitetno educirani i informirani o provedbi presuda Ustavnog suda FBiH koje se izravno tiču notarske djelatnosti i funkcioniranja pravne države, čemu treba odgovorno pristupiti. Naš cilj je očuvati visok nivo kvaliteta notarske profesije i poštivanje vladavine prava, gdje je uloga notara nezaobilazna" – ističe Nakić.