Na ugovore o djelu dvojice ministara potrošeno ukupno tri milijuna KM

Na ugovore o djelu dvojice ministara potrošeno ukupno tri milijuna KM
...a ministar pravde FBiH Zoran Mikulić ukupno 631 ugovor o djelu, na što je potrošeno ukupno tri milijuna KM, podaci su Ureda za reviziju institucija FBiH.

Oni su ukupno sklopili 2.838 ugovora ove vrste, a Radivojević, kao prvi dužnosnik Vlade na ovoj listi, potrošio je 1,7 milijuna KM za ugovore na djelu, a Mikulić, kao drugi, 1,3 milijuna KM u te svrhe, navodi se u revizorskom izvještaju.

Federalni revizori utvrdili su da je Vlada FBiH u svom mandatu potrošila 11 milijuna KM na ugovore o djelu koje je zaključila sa više od 7.500 osoba, piše Dnevni avaz.

O ovom izvještaju trebalo bi da se raspravlja na jednoj od narednih sjednica Parlamenta FBiH, kada će na osnovu zaključka Predstavničkog doma ministri sa najviše sklopljenih ugovora o djelu morati objasniti svoje postupke.

Ugovor o djelu u pravnoj terminologiji znači ugovor između izvođača radova i naručitelja u kojem se izvođač obavezuje da će izvršiti određeni posao za naknadu koju mu plaća naručitelj.