Mali obrtnici oslobođeni su fiskalizacije!

Mali obrtnici oslobođeni su fiskalizacije!
Vlada FBiH donijela je Odluku kojom se određuju djelatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog sustava i specifičnosti njihovog obavljanja, ne postoji obveza evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja po Zakonu o fiskalnim sustavima.

Riječ je o djelatnostima javnih zdravstvenih ustanova, organa uprave i upravnih organizacija, pravnih osoba koja vrše profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom i registriranu djelatnost obavljaju upošljavanjem preko 50 posto osoba s invaliditetom, čiji stupanj invalidnosti iznosi najmanje 50 posto, zatim djelatnosti Crvenog križa FBiH propisane Zakonom o crvenom križu i druge humanitarne djelatnosti humanitarnih organizacija, udruga i fondacija koja nisu registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Odluka se odnosi i na taksi djelatnost koju fizičke osobe obavljaju sa samo jednim (vlastitim) vozilom, djelatnosti obrtnika i srodnih djelatnosti koji paušalno plaćaju porez na dohodak, djelatnosti Povjerenstva i Registra vrijednosnih papira i društava za upravljanje fondovima, prilikom obavljanja poslova financijskog posredovanja, te prodaju na tržnicama na malo, koja se obavlja izvan trgovačkih radnji koje su rješenjem nadležnog organa registrirane za djelatnost trgovine.

Federalno ministarstvo fiancija zaduženo je pratiti provedbu ove odluke te, u slučaju potrebe, intervenirati kroz njene izmjene.

Poslovni portal ba piše kako su ekonomski analitičari upozoravali na štetne učinke obvezivanja malih obrtnika uvođenjem fiskalnih sustava. Iako je dosadašnja primjena Zakona o fiskalnim sustavima dovela do gašenja niza malih obrtničkih radnji, ovom odlukom nametnute Vlade Federacije, jedan od velikih uzroka gašenja malih tvrtki prestaje postojati.