Liječnici ljube plavu kuvertu

Kao i prethodna tri istraživanja, i ovaj se put pokazalo da se, među najozbiljnijim problemima s kojima se BiH suočava, korupcija nalazi na drugome mjestu, odmah iza nezaposlenosti, te da je prisutna u svim segmentima društva.

Građani i dalje smatraju da je korupcija najprisutnija u procesu privatizacije i u političkim strankama, dok je na trećem mjestu županijska uprava. U ovom segmentu istraživanja građani su imali priliku izjasniti se i o radu zakonodavne vlasti na polju borbe protiv korupcije, koji je velika većina ispitanika ocijenila neuspješnim.

Kao osnovne probleme u borbi s korupcijom najviše građana (34 posto) ističe neprovođenje zakona te njihovu neučinkovitost (25,5 posto). Građani su negativno ocijenili i rad službi za reviziju, kao i transparentnost investicijsko-razvojnih banaka.

Kad su u pitanju osobna iskustva građana s mitom i korupcijom, u odnosu na prethodni kvartal došlo je do povećanja broja ispitanika koji navode da su im liječnici ili medicinsko osoblje, zatim policajci i carinici tražili mito (novac, dar ili uslugu) za rješavanje nekog problema.

Kad je riječ o iznosima mita, najmanji prosječni iznos dan je policajcima (45 KM), a najveći liječniku, odnosno medicinskom osoblju (320 KM), dok su u ranijim istraživanjima po visini primljenog mita prednjačili sveučilišni profesori. TI BiH redovito prati puls javnosti kad je korupcija u pitanju, jer upravo građani najviše osjećaju posljedice korupcije i njezine su izravne žrtve.

Upravo zbog toga, kvartalno istraživanje percepcije građana o korupciji u BiH, i druga slična istraživanja, trebalo bi poslužiti kao znak za uzbunu i konačno probuditi sve razine vlasti u BiH kako bi se aktivnije i iskrenije angažirale na polju borbe protiv korupcije.

slobodna dalmacija