Kukić nema legitimitet hrvatskog naroda, bošnjački političari šalju poruku tko bi trebao upravljati BiH

Kukić nema legitimitet hrvatskog naroda, bošnjački političari šalju poruku tko bi trebao upravljati BiH
Predsjedništvo HNS BiH traži od svih nadležnih institucija, što žurniju uspostavu vlasti u BiH poštujući demokratske principe, ustavna i zakonska rješenja, te izbornu volju sva tri konstitutivna naroda.

Vjerujemo kako će ovaj put i međunarodne institucije u BiH biti u funkciji zaštite ustavno - pravnog poretka i demokratskih principa, te izgradnje BiH kao pravne države.

Osvrćući se na aktualni prijedlog Predsjedništva BiH za kandidata predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH - profesora, „neovisnog analitičara", bivšeg „stručnog" predsjednika Nadzornog odbora HT Eroneta, „iskusnog" menadžera FTV, člana Savjeta SDP, te glavnog stratega i "gurua" platformaša - Predsjedništvo HNS BiH ovakav prijedlog odbacuje, jer on nema legitimitet hrvatskog naroda u BiH, kao niti oni koji su ga predložili za tu dužnost.

Izražena je zabrinutost zbog učestalih istupa bošnjačkih političara u svezi formiranja vlasti u kojoj oni otvoreno traže pet pozicija, odnosno polovicu pozicija u Vijeću ministara BiH, pod izlikom „da ne budu preglasani od strane Hrvata i Srba", te tako šalju jasnu poruku kakvu BiH oni vide u budućnosti i tko bi trebao upravljati tom i takvom BiH.

Ovakvo viđenje budućnosti je nepravedno, neupravljivo i neodrživo, kako za narode i građane u BiH, tako i za njezinu budućnost u europskim i euroatlantskim integracijama.

Predsjedništvo HNS-a daje punu potporu Borjani Krišto- jedinom legitimnom kandidatu hrvatskog naroda za dužnost predsjedatelja Vijeća ministara BiH

Predsjedništvo HNS BiH vjeruje kako će prevladati glas razuma kod svih onih koji u ime institucija odlučuju o budućim rješenjima ključnim za BiH, poštujući pritom duh i slovo Ustava, te zakonskih rješenja koji se temelje na demokratskim principima.


Predsjedništvo HNS BiH smatra da bi BiH uistinu bila država za čovjeka ona prije svega mora biti demokratska, sigurna i prosperitetna država tri jednakopravna i konstitutivna naroda, stoji na kraju priopćenja.