Kongres o katastru u BiH: Očekuje se sudjelovanje 300 stručnjaka iz BiH i regije

Kongres o katastru u BiH: Očekuje se sudjelovanje 300 stručnjaka iz BiH i regije

Geodetsko društvo Herceg Bosne (GDHB) organizira IV. Kongres o katastru u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem, koji će biti održan od 29. do 31. listopada u Neumu u Grand hotelu „Neum“ pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Federacije BiH gospodina Marinka Čavare.

Ovih dana je na adrese potencijalnih sudionika poslana druga obavijest, koja sadrži raspored događanja na Kongresu, kao i sve druge korisne informacije potrebne sudionicima.

Četiri su temeljna registra na kojima počiva administrativni sustav svake uređene države. To su registar(i) osoba, adresni registar, katastar nekretnina i zemljišna knjiga. Podaci ovih registara nezamjenjiva su osnova za svakodnevni rad različitih organa vlasti, banaka, javnih poduzeća, odvjetnika, notara i drugih subjekata čiji rad bi bio faktički nemoguć bez tih podataka. U modernim društvima registri su povezani na način da se podaci iz jednog registra u drugi automatski preuzimaju iz matičnog registra. Temeljne odrednice Kongresa su ova četiri registra i njihovo povezivanje. Ideja GDHB-a je da se kroz Kongres da dodatni impuls za rad na digitalizaciji i povezivanju registara u Bosni i Hercegovini.
Kroz planiranih šest sesija sudionicima Kongresa predstavit će se 4 pozvana predavanja, aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, dostignuća CILAP projekta i ukupno 22 pristigla rada.

U uvodnoj sesiji Kongresa sudionicima će se obratiti: gospodin Tobias Lundberg iz Švedske geodetske uprave (Lantmäteriet-a) i profesorica Slobodanka Ključanin, koji će govoriti o integraciji registara u Švedskoj i aktualnom stanju tih registara u Bosni i Hercegovini. U nastavku uvodne sesije slijede predavanja predsjednika i generalnog direktora CLGE-a (Europsko vijeće geodeta) Mauricea Barbierija i Jean-Yves Pirlota. Oni će predstaviti ovu značajnu udrugu i govoriti o značaju profesionalne etike u obavljanju geodetskih poslova.

S obzirom na rezultate koje u svom radu u posljednjih nekoliko godina postiže Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gdje značajan doprinos daje i CILAP Projekt (projekt švedske vlade za potporu sektoru zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini) sudionicima Kongresa bit će zanimljiva i sesija tijekom koje će se prezentirati: projekti, rezultati i dostignuća Uprave i Projekta.

U preostale četiri sesije bit će prezentirana 22 pristigla rada, čiji su autori bosansko-hercegovački i stručnjaci iz zemalja regije. Pored osnovnih državnih registara i njihovog povezivanja teme radova su: suvremeni sustavi zemljišne administracije, moderne tehnologije u geodeziji i upravljanje zemljištem, te katastar i zemljišna knjiga u svakodnevnoj praksi.

Kongres je osmišljen da kroz najnovija dostignuća na polju zemljišne administracije svim zainteresiranim pruži uvid u aktualno stanje katastra i zemljišne administracije, kako na području BIH, tako i u zemljama okruženja. Na ovogodišnjem Kongresu, očekuje se i sudjelovanje cca 300 domaćih stručnjaka, stručnjaka iz regije, te pojedinih europskih zemalja

Detaljnije informacije o IV. Kongresu o katastru u Bosni i Hercegovini možete pronaći na web stranici Geodetskog društva Herceg-Bosne: www.gdhb.ba.