Kazne za prekoračenje brzine i nevezivanje pojasa biće dvostruko povećane?

To će biti uređeno izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH, koje bi trebalo da budu izvršene u narednom periodu, a sve kako bi visine kazni za ove prekršaje bile usklađene sa kaznama u zemljama regije i EU.

Kazne za prekoračenje dozvoljene brzine kretanja u zemljama regije i EU iznose od 35 do 2.100 eura, dok su u BiH dosta niže, od 40 do 1.000 KM. Ista situacija je i sa kaznom za nekorištenje sigurnosnog pojasa, za šta se u BiH naplaćuje 30 KM, dok u zemljama regije i EU dostiže i 120 eura.

Srna