Istražuju se vodeći ljudi Euroherca

Istražuju se vodeći ljudi Euroherca

Riječ je o privatizaciji Euroherca zbog čega su Grgića prijavili oštećeni Benedikt Kordić, Tonko Ivanković, Jakov Mikulić i Petar Jurčić.
Prijavljeni se terete da su još 20. studenoga 1993. na Skupštini Euroherca skupštinarima predočili dokumentaciju da su oštećenima prestala njihova vlasnička prava i da su im isplaćene sve obaveze. Potom je pri registraciji Euroherca u splitskom Trgovačkom sudu predana krivotvorena odluka da je Tonko Ivanković vlasnik samo jedne dionice, a ne 8,22 posto.

Da se radi o krivotvorini ustanovili su vještaci grafolozi MUP-ova Centra za vještačenja “Ivan Vučetić”. Šteta koju je pretrpio Tonković, kako se navodi u rješenju o provođenju istrage, iznosi najmanje 15 milijuna kuna, Mikulić je oštećen za 10, Jurčić za 11, a Kordić za sedam milijuna kuna. Radoslav Pavlović, koji je bio predsjednik Uprave, tereti se da je uništio knjigu dionica.

Dubravko Grgić o zahtjevu za istragu očitovao se pismeno u svojoj obrani i porekao je sve za što ga se tereti, kao i njegova supruga te su priložili opsežnu dokumentaciju. Međutim, sudac Lozina zaključio je da postoji elemenata za istragu, i to na temelju kaznenih prijava policije, ali i iz pribavljene financijsko-knjigovodstvene i službene dokumentacije.

Odredio je provođenje financijsko-knjigovodstvenog vještačenja kako bi se razjasnila vlasnička struktura Euroherca i usporedila sa “rekonstruiranim knjigama dionica”. Prema potrebi, provest će se i revizija poslovanja Euroherca. Rješenje o provođenju istrage protiv vlasnika Euroherca je nepravomovoćno.

ljportal.com