HVIDR-a HR-HB najavljuje prosvjede ukoliko se ne obustavi ilegalna revizija

U stavovima HVIDR-a iznosi kako pripadniku HVO kojemu je donijet zaključak FMB2 treba osigurati rok od 30 do 60 dana za dokumentirano dokazivanje pobijanja zaključka FMB2, priopćeno je iz Udruge HVIDR-a Grad Mostar.

Ističe se da je pripadnike HVO-a koji su sudskom presudom dobili pozitivno rješenje, potrebno vratiti na isplatu, a nakon toga nužno je vršiti reviziju predviđenu zakonom, i ne pozivati na vještačenje prije zakonske revizije.

HVIDR-a također iznosi da pripadnici HVO-a koji su umirovljeni u Republici Hrvatskoj ne mogu ostati bez statusa RVI-a, te svi pripadnici HVO-a koji su imali status RVI-a do 2005. godine, ne mogu revizijom imati stupanj manji od stupnja kojeg su imali u HR-HB.

Zahtjeva se vraćanje revizije vratiti u zakonske okvire.

Ukoliko se ne obustavi nezakonita revizija do 23.studenog, Glavni odbor HVIDR-a HR-HB najavljuje prosvjede.