FEDERALNI ELEKTROŠOK Manjak struje posvađao „energetsku mafiju“

...nastalu prestankom isporuke električne energije. Elektroprivreda BiH privremeno otkazala isporuku struje Rudnapu, a Rudnap Elektroprivredi HZHB.

Piše: Asim Metiljević-Slobodna Bosna

Prije nešto više od dva mjeseca na stranicama Slobodne Bosne objavili smo tekst u kojem smo ustvrdili da je beogradska tvrtka Rudnap u vlasništvu Vojina Lazarevića postala suvereni gospodar svih raspoloživih viškova električne energije u Federaciji BiH. Također smo ustvrdili da će struju kupljenu u Sarajevu beogradski Rudnap preprodati mostarskoj Elektroprivredi HZHB i da će na ovom posve suvišnom posredničkom angažmanu, bez uloženog feninga, zaraditi desetak miliona KM.

Samo koji dan kasnije, federalni premijer Nermin Nikšić, gostujući u političkom magazinu FTV-a 60 minuta, demantirao je pisanje „jednog sarajevskog tjednika", ustvrdivši da su se „ljudi iz mostarske Elektroprivrede sami javili na natječaj i da će struju u Sarajevu kupovati izravno, bez bilo kakvih posrednika"!

No, na Nikšićevu žalost, istina o Rudnapovom angžamanu u Federaciji BiH definitivno je isplivala na površinu: istoga dana kada je golemi snijeg zatrpao državu, sarajevska Elektroprivreda, suočena s prijetnjom raspada elektroenergetskog sistema, bila je prisiljena obustaviti isporuku struje beogradskom Rudnapu, nakon čega je i Rudnap prestao s isporukom struje mostarskoj Elektroprivredi.

KREŠIĆ DEMANTIRAO PREMIJERA NIKŠIĆA

To je potvrdio v.d. direktora mostarske Elektroprivrede HZHB Nikola Krešić, koji je na izvanrednoj press konferenciji prije nekoliko dana detaljno govorio o stvarnim uzrocima bezizlazne pozicije u kojoj se nalazi mostarska kompanija.

„Jednostranim prekidom isporuke električne energije od strane Rudnapa u iznosu od 90 MW u bandu dovedeni smo u vrlo tešku situaciju, pri čemu je bila ugrožena stabilnost elektroenergetskog sustava BiH i sigurnost opskrbe naših kupaca", rekao je Krešić, navodeći podatak da je uprava Elektroprivrede HZHB blagovremeno ugovorila nabavku nedostajućih količina električne energije u 2012. godini.

Krešić je naveo podatak da su „nedostajuće količine električne energije od 1.387 GWh ugovorene sa konzorcijem Rudnap Beograd po prosječnoj cijeni od 57,81 euro za MWh" .

Problem je nastao 6. februara kada je Elektroprivreda BiH otkazala isporuku struje beogradskom Rudnapu, zbog čega je i beograski Rudnap prestao s isporukom struje mostarskoj Elektroprivredi HZHB. Krešić kaže da je „s novonastalom situacijom" blogovremeno upoznao sve nadležne institucije - predsjednika Federacije BiH i predsjednika Vlade Federacije BiH - jer su „Ugovori o isporuci električne energije za 2012. godinu dio usvojene elektroenergetske bilance Federacije BiH".

Krešić je otkrio i podatak da je mostarska Elektrprivreda manjak struje u posljednjih desetak dana kupovala po prosječnoj cijeni od 101 eura za MWh, dakle po cijeni koja je dva puta viša od ugovorene sa Rudnapom.

MILIJUNSKI GUBITCI MOSTARSKE ELEKTROPRIVREDE

Krešić je ustvrdio da je mostarska Elektroprivreda HZHB u prvih šest mjeseci protekle godine ostvarila profit od oko 20 milijuna KM, ali da se profit kompanije do kraja godine ne samo istopio nego je zabilježen gubitak od oko 18 milijuna KM. Ovaj se gubitak odnedavno uvećava za novih 800.000 KM dnevno, koliko približno iznosi razlika između cijene struje ugovorene s Rudnapom i cijene struje koju Elektroprivreda HZHH trenutno kupuje na evropskom tržištu.

U međuvemenu se oglasio i beogradski Rudnap, ali ne na pres konferenciji, kako je to učinila uprava mostarske Elektroprivrede, nego pismom upućenom čelnicima Elektroprivrede BiH - direktoru Elvedinu Grabovici te njegovim prvim suradnicima - izvršnim direktorima - Mirsadu Šabanoviću i Smaji Bišanoviću.

U pismu, čija je preslika u posjedu Slobodne Bosne, uprava Rudnapa upozorava svoje poslovne partnere u Sarajevu da će snositi svu odgovornost zbog jednostranog prekida ugovora o isporuci struje.

„Poznato Vam je da je ovaj prekid isporuke od EPBiH direktno uzrokovao nemogućnost isporuka našem kupcu u Federaciji BiH, te smo bili prinuđeni da istog dana prekinemo isporuke Elektroprivredi HZHB, pozivajući se na višu silu".

PRAVDANJE „VIŠOM SILOM"

No u nastavku pisma Uprava Rudnapa tvrdi da „EP HZHB ne priznaje napred navedene razloge prekida isporuke električne energije kao slučaj više sile i bezuslovno traži nastavak isporuke električne energije u skladu sa potpisanim ugovorom. Preti nam se podizanjem tužbe protiv nas... iako uzrok nastalog stanja potiče od EPBiH zbog čega kompanija Rudnap ne može snositi odgovornost", stoji pored ostalog u pismu uprave Rudnapa iz kojeg jasno proizilazi namjera beogradske kompanije da svu štetu nastalu privremenim raskidom ugovora o isporuci struje fakturira sarajevskom poslovnom partneru - Elektroprivredi BiH. Rudnap naime tvrdi da ne postoje opravdani razlozi za prekid ugovora i da se pod „višu silu" ne može podvesti problem manjka uglja na depoima teremoelektrana u vlasništvu EPBiH. Uprava Rudnapa tvrdi da se Ugovor mogao otkazati samo u slučaju havarije u proizvodnim objektima EPBiH a nikako u slučaju manjka uglja jer su „termoelektrane u obavezi da obezbede rezerve uglja na sopstvenim deponijama, upravo zbog ovakve situacije".

Sve su prilike da će se mutni poslovni aranžman dvije federalne elektroprivrede s Rudnapom ipak raspetljati na sudu. Nastala šteta mjeri se desetinama milijuna KM pa je malo izgledno da bi se spor mogao izgladiti vansudskom nagodbom prihvatljivom za sve tri strane.

„Izvoz" struje iz Sarajeva u Mostar
RUDNAP KUPUJE BOSANSKU STRUJU PO 55, A PRODAJE PO 57,8 EURA

Vršitelj dužnosti direktora EP HZHB Nikola Krešić otkrio je podatak o visini ugovorene cijene struje s beogradskim Rudnapom, čime je zapravo otkrio i koliko će Rudnap zaraditi na „izvozu" struje iz Sarajeva za Mostar. Krešić tvrdi da je ugovorena prosječna cijena od 57,81 euro za MGh, a to praktično znači da na svakom preprodatom megavatu Rudnap zarađuje 3 eura. Naime, ranije smo objavili kopiju Ugovora sklopljenog između EPBiH i Rudnapa u kojem je navedena prosječna cijena za isporučenu struju u iznosu od 55 eura za MGh.

Obje elektroprivredne kompanije, i EPBiH i EP HZHB, u većinskom su vlasništvu Federacije BiH i ne postoji ni jedna formalna prepreka zbog koje dvije državne kompanije ne bi mogle neposredno zaključivati poslovne ugovore.