FBIH: Prosječna cijena novih stanova 1.460 km po kvadratnom metru

FBIH: Prosječna cijena novih stanova 1.460 km po kvadratnom metru

... u odnosu na isti period prethodne godine, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Ta cijena, kako se navodi, formirana je na bazi izvještaja za 349 stanova.

Prosječni troškovi gradnje u ukupnoj prosječnoj cijeni sudjeluju sa 79,7 posto i u odnosu na prvo polugodište 2010. manji su za 0,3 posto.

Prosječna cijena stanova u gradnji, koji su se počeli graditi između 1. siječnja i 30. lipnja 2011. iznosi 1.433 KM po kvadratnom metru stambene površine, što je za 9,8 posto manje u odnosu na prvo polugodište 2010.

Ta cijena je formirana na bazi izvještaja za 552 stana.

Prosječni troškovi gradnje u ukupnoj prosječnoj cijeni stanova koji su se počeli graditi u prvom polugodištu 2011. sudjeluju s 79,6 posto i manji su u odnosu na prvo plugodište 2010. za 7,3 posto.

Fena