Elektroprivreda HZ HB investira 102 milijuna KM

Plan se temelji u prvom redu na orijentaciji ka daljnjem poboljšanju pouzdanosti i kvalitete opskrbe električnom energijom kupaca na svim naponskim razinama.
Ukupna financijska sredstva za investicije u svim organizacijskim jedinicama poduzeća u 2010. godini su 102 milijuna KM.
Nastavku provedbe mjera štednje, kontroli troškova poslovanja, optimalnom vođenju elektroenergetskoga sustava poduzeća, te smanjenju distribucijskih gubitaka i održavanje visoke razine naplate isporučene električne energije.

Predviđeno je i puštanje u rad HE Mostarsko blato, dok će se na razvojnom segmentu poduzeća posebno raditi na polju obnovljivih izvora energije, odnosno nastavku priprema za izgradnju Vjetroelektrane Mesihovina i Crpne hidroelektrane Vrilo. Također, sukladno odlukama većinskoga vlasnika Vlade Federacije i razvojnoj strategiji poduzeća obavljat će se pripremne aktivnosti vezane i za ostale proizvodne objekte.

Nastavak obnove i izgradnja novih distribucijskih objekata i mreže, te izrada idejnih projekata za provedbu tehničkoga i geografskog informacijskog sustava u Distribuciji, također se nalaze u planu.

Ukupna financijska sredstva za investicije u svim organizacijskim jedinicama poduzeća u 2010. godini su 102 milijuna KM.

Kao i dosada naglašeno je opredjeljenje za održavanjem i unapređenjem suradnje s lokalnom zajednicom i korektnim poslovnim odnosima sa svim kupcima električne energije s ciljem zajedničkoga dogovora oko plana budućih energetskih usluga na području djelovanja JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.
ephzhb.ba