Elektroprijenos BiH: Trafostanice od 110 kV vratiti entitetima

On je rekao da će na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara "Elektroprijenosa BiH" biti riječi o formiranju ekspertske grupe koja će razmotriti pitanje vraćanja entitetima trafostanica od 110 kV.

"Na taj način bi omogućili distributivnim poduzećima kvalitetnije preuzimanje električne energije i smanjenje troškova", rekao je Kovačević za medije.

Upravni odbor "Elektroprijenosa BiH" zakazao je za 3. veljače vanrednu sjednicu Skupštine akcionara na kojoj će biti pokušano da se otklone trenutni problemi u funkcioniranju ovog preduzeća.