DRAMATIČNO KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA: Trgovci rade i po 16 sati dnevno

DRAMATIČNO KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA: Trgovci rade i po 16 sati dnevno

Istraživanje je provedeno u 10 gradova u BiH i pokazalo je dramatično kršenje osnovnih radnih i ljudskih prava zaposlenih.

"Uvjeti rada zaposlenih u trgovini su katastrofalni i daleko od standarda za normalnog čovjeka. Istraživanje je pokazalo da zakonska regulativa u BiH nije praktično zaživjela kada su u pitanju gotovo svi ključni uvjeti rada zaposlenika", kazala je Mersiha Beširević, predsjednica Sindikata radnika trgovine BiH.

Teška kršenja zakona, prema ovom istraživanju koje je uglavnom fokusirano na veće trgovačke lance, bilježe se u oblasti zaključivanja ugovora o radu. Konkretno, 60,2 posto anketiranih navelo je da su potpisali ugovor s poslodavcem na neodređeno vrijeme, 21,7 posto da rade na određeno vrijeme, dok je čak 18,1 posto navelo da nemaju potpisan ugovor s poslodavcem, odnosno da rade na crno. Iako je uplata doprinosa državi obveza poslodavca, čak 77,4 posto anketiranih navelo je da njihov poslodavac ne izmiruje obveze za PIO i osiguranje od nezaposlenosti.

Analiza radnog vremena trgovaca pokazala je drastična kršenja zakona o radu RS i FBiH, pa čak 58,2 posto anketiranih tvrdi da radi dulje od osam sati dnevno, značajan broj njih od 12 do 14 sati, dok pojedini trgovci, kao na primjer u suvenirskim radnjama u Međugorju, rade i po 16 sati dnevno. Nemaju pravo na godišnji odmor, a zabilježen je veći broj slučajeva gdje radnici rade bez dnevnog, tjednog i godišnjeg odmora.

Za svoj posao trgovci nisu adekvatno plaćeni, jer čak 84 posto ispitanika ima plaću manju od prosječne plaće u FBiH i RS. Najveći broj radnika prima plaću od 321 do 490 KM, te od 490 do 790 KM, dok je prosječna plata u svibnju u FBiH iznosila 802 KM, a u RS 786 KM.

Radnici u trgovinama su izloženi psihološkom maltretiranju od nadređenih, nemaju pravo na bolovanje, porodiljno odsustvo, a gotovo polovina ni pravo na otkazni rok i otpremninu u slučaju otkazivanja ugovora o radu.

Zbog svega toga čak 41,3 posto radnika je nezadovoljno uvjetima rada, 15,4 posto je djelomično zadovoljno, dok je 43,3 posto izjavilo da je zadovoljno svojim statusom.

Predstavnici Sindikata radnika trgovine BiH kažu da je istraživanje pokazalo da su uvjeti rada bolji u poduzećima u kojima postoji sindikat, ali da je sindikalno organiziranje prisutno u svega nekoliko trgovinskih poduzeća. Određeni broj poslodavaca, kažu, zabranjuje svojim radnicima sindikalno organiziranje. Najavili su da će rezultate istraživanja proslijediti relevantnim institucijama, strankama koje su registrirane za predstojeće opće izbore u BiH, a pokrenut će i razgovore sa socijalnim partnerima kako bi katastrofalni uvjeti rada bili poboljšani.

Plaćaju radno mjesto

U trgovini je prisutna raširena praksa da uposlenici, a ne poslodavci, plaćaju nestalu ili ukradenu robu. Tako je čak 48,5 posto učesnika ankete ustvrdilo da su dužni sopstvenim novcem pokriti troškove robe poslodavcu u slučaju da se ona izgubi, nestane ili bude ukradena, čime faktički plaćaju svoje radno mjesto. Ova praksa, kako su istakli predstavnici Sindikata trgovine, kosi se sa svim važećim propisima.

dnevnik.ba