Dragan Čović: Papa je siguran u Sarajevu

pododbor za sigurnost pape
pododbor za sigurnost pape

... za sigurnost, odnosno Stožer akcije "Mir vama, Sarajevo 2015", koji se nalazi u stalnom zasjedanju u sjedištu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH (DKPTBiH).

Direktor Direkcije i šef Pododbora za sigurnost stožera akcije Mirsad Vilić upoznao je gosta o radu i aktivnostima policijskih i drugih sigurnosnih agencija u BiH koje sudjeluju u osiguranju ove posjete.

Istaknuo je da se pripreme za osiguranje posjete pape Franje Sarajevu odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom.

Predsjedniku Čoviću su predstavljeni časnici za vezu policija Slovenije, Hrvatske i Crne Gore koji učestvuju u Štabu akcije.

Čović je izrazio zadovoljstvo što uključene agencije i službe provode svoje planirane aktivnosti.

Istaknuo je da atmosfera i službenici u realizaciji ove posjete zrače optimizmom i da je uvjeren da će posjeta pape Franje Sarajevu proteći na siguran i dostojanstven način, priopćeno je iz DKPT-a BiH.