Do daljeg u BiH nema uvoza vozila starijih od sedam godina!?

Do daljeg u BiH nema uvoza vozila starijih od sedam godina!?
Problem je nastao zato što carina, odnosno UIO BiH u carinskom postupku ne poznaje homologaciju kao uvjet za carinjenje i za njih je još važeća Odluka o zabrani uvoza vozila starijih od sedam godina koju je donijelo Vijeće ministara prije deset godina.

U UIO pojašnjavaju da su više puta upozoravali nadležne da proces homologacije ne može početi sve dok se ne usklade zakonski i podzakonski akti jer puno je protivrječnosti i u pravilnicima i u odlukama. "Dok god se ne ukine Odluka o zabrani uvoza vozila starijih od sedam godina i ne donese nova kojom UIO može kao uvjet za carinjenje zahtijevati potvrdu o homologaciji, mi ne možemo cariniti takva vozila", kazao je Ratko Kovačević, glasnogovornik UIO, i dodao da homologaciju prepoznaje samo Zakon o sigurnosti prometa na putevima BiH i to kao uvjet za registraciju vozila.

Kovačević naglašava da pored procesa carinjenja još dosta pitanja nije riješeno, a jedno od njih je i šta s vozilom koje uđe u postupak carinjenja, a ne prođe homologaciju.

"Takvo vozilo ne može u zemlju iz koje dolazi, a ne može ni da uđe u BiH. Postavlja se opravdano pitanje šta onda sa tim vozilom", kazao je Kovačević i dodao da će sasvim sigurno takvih slučajeva biti. Neslužbeno se saznaje da je na jednom od sastanaka između predstavnika ministarstava i UIO bilo prijedloga da se napravi tvornica koja bi uništavala vozila koja uđu u proces carinjena, a ne dobiju potvrdu o homologaciji, što je prema riječima stručnjaka potpuna besmislica.

Drago Talijan, direktor Centra za motorna vozila i konzorcijuma koji provodi sistem homologacije, rekao je u petak da ih birokracija sprečava da krenu sa sistemom homologacije. "Što se nas tiče, mi smo spremni i stanice za tehnički pregled vozila su spremne, ali problem je sa carinom i ministarstvima vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Ministarstvom prometa i komunikacija", kazao je Talijan.

Naime, Odluku o zabrani uvoza vozila starijih od sedam godina van snage treba da stavi Vijeće ministara i to na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Ovo ministarstvo treba da donese i drugu odluku koju bi usvojilo Vijeće ministara, a koja bi omogućila da UIO BiH u carinskom postupku od građana traži homologaciju kao uslov za carinjenje vozila.

Uvođenje homologacije omogućilo bi da građani BiH mogu uvoziti vozila i do 12 godina starosti, a jedini uvjet bio bi da vozilo posjeduje "EURO 3" motor. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH nisu uspjeli saznati kada se može očekivati da se pred Vijećem ministara nađe odluka o ukidanju Odluke o uvozu vozila starijih od sedam godina i nova odluka prema kojoj bi UIO mogla cariniti homologizovana vozila.

Dobro upućeni u ovu problematiku ističu da bi donošenje novih odluka, kojima bi konačno mogao otpočeti sistem homologacije, moglo potrajati još jako dugo. Homologacija podrazumijeva provjeru i usklađenost vozila sa europskim sigurnosnim i ekološkim standardima. Homologacija se radi na osnovu evropskog ECE pravilnika o homologaciji.

Proces homologacije u BiH podrazumijevaće provjeru 97 pravilnika koji su propisani ECE pravilnikom, a koji se odnose, prije svega, na sigurnost i ekološke standarde. "EURO 3" je standard koji određuje koliko ispušni gasovi mogu sadržavati štetnih čestica u različitim uslovima korištenja automobila kao i koliko pređenih kilometara motor mora izdržati, a da pritom emisije tih čestica mogu odstupati samo u određenom procentu.

U vozila koncerna WV (WV, "Seat", "Škoda" i "Audi") motori sa ovim standardima uvođeni su od 1998. godine, dok su ostali proizvođači tek od 2000. godine počeli ugrađivati motore sa tim standardima.

Izvor: 24sata. info