Deblokiranjem Elektroprijenosa bit će otvoreno novih 1.000 radnih mjesta

elektroprijenos, Zakon, Elektroprijenos bih, Novac, podjela, Elektroprijenos bih, investicije, Elektroprijenos bih, BIH, Elektroprijenos bih, deblokada, Natječaj, Elektroprijenos bih, Elektroprijenos bih, Matan Žarić, upošljavanje, Elektroprijenos bih, Čitluk, trafo stanica, solari, kapaciteti, Elektroprijenos bih
...na konferenciji za medije su izjavili kako su donesene i potvrđene odluke kojima je deblokirana ova državna kompanija, što će u perspektivi donijeti nove investicije i nova radna mjesta.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić je istakao da je imenovanjem nove uprave Elektroprijenosa promijenjena klima u ovoj kompaniji, kako unutar Elektroprijenosa, tako i između akcionara. Prema njegovim riječima, sada se može očekivati da Elektroprijenos nakon godina blokade profunkcionira u punom kapacitetu.

"Osim raspodjele (između Federacije i RS-a) dobiti koja je ostvarena od 2007. do 2012. godine u iznosu 98 miliona KM, dogovoren je i plan investicija za naredne tri godine u iznosu 333,8 miliona KM (137,2 miliona KM u RS-u, a ostatak u FBiH) što će značiti otvaranje novih 1.000 radnih mjesta kroz angažiranje različitih firmi za te projekte. Riječ je o projektima koji će između ostalog pospješiti kvalitet i povezanost distributivne mreže sa ostatkom Europe te dovesti do nastavka ranijih investicija. Nastojat ćemo da taj posao pripadne domaćim kompanijama", kazao je Nikšić.

Kada je riječ o raspodjeli 98 miliona KM koji će biti uplaćeni u budžete FBiH i RS-a, Nikšić je kazao da će oko 58 miliona KM, koliko će pripasti Federaciji, u ovom entitetu biti usmjereno na poticaje zapošljavanja te osiguranje povoljnih kreditnih linija, kao i za izmirenje dijela starih obaveza, budući da je ovaj novac bio planiran u budžetu za prošlu godinu.

Premijerka Cvijanović je istakla kako će u RS-u 40 miliona iz dobiti Elektroprijenosa biti usmjereno također na podmirivanje dijela obaveza iz prošle godine, te za poticaje u oblasti poljoprivrede i izvoza. Ona je naglasila da je uz dogovor kadrovski popunjena nova uprava što bi trebalo osigurati da kompanija profunkcionira bez većih problema.

Entitetski premijeri su istakli kako očekuju da deblokada ove značajne državne kompanije donese novi zamah bh. ekonomiji.

klix.ba