Branitelji HVO-a: Ugrožava se sigurnost Hrvata u Federaciji BiH

... prije usvajanja na prijedlog zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata moglo bi doći do ozbiljnih problema u FBiH. To se posebno odnosi na Amandman III, kojim bi se otklonile povrede Ustava FBiH na način da se ova Zakon odnosi i na osobe koje su pravo na mirovinu ostvarile po odredbama Zakona o službi u Vojsci FBiH ili Zakonu o službi u Oružanim snagama BIH.

Povrede Ustava FBiH

Prijedlogom zakona bez ovog amandmana ugrožava se sigurnost unutar FBiH na način da se diskriminiraju osobe sa svojstvom pripadnika Oružanih snaga i čini povreda Ustavom zajamčenog prava na jednakost pred zakonom. Drugim riječima, vrši se diskriminacija građana unutar grupacije koja ima svojstva pripadnika Oružanih snaga prema relevantnim propisima, jer pravo na umirovljenje po povoljnijim uvjetima u odnosu na opći propis, odnosno prema Zakonu o MIO su osim osoba iz predloženog članaka nacrta zakona, ostvarile, ili će ostvariti, i osobe na koje je primijenjen ili će se primijeniti propisi iz Zakona o službi u Vojsci FBiH i Zakona o službi u Oružanim snagama BiH. Različito zakonsko tretiranje građana u istoj situaciji nema razumno opravdanje i predstavlja povredu Ustava FBiH. Klub Hrvata uložio je ukupno XVI, ali nijedan Vlada nije prihvatila.

Na udaru RVI

Zabrinjava činjenica da Vlada nije uvažila ni amandman koji se odnosi na kategorije ‘ratnih vojnih invalida'. Naime, Klub Hrvata je naveo kako bi kategorije RVI trebalo regulirati kroz izmjene i dopune Zakona o pravima branitelja i njihovih obitelji. No, amandman je Vlada odbila, a u njemu se navodi kako će osoba sa svojstvom ratnog vojnog invalida ostvariti povoljniju poziciju, kvalitetnije i cjelishodnije financijsko zbrinjavanje putem uvećanja obujma prava i naknada već predviđenih Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji.

Konkretno, prema prijedlogu koji je naveden u zakonu, unutar kategorije RVI, diskriminiraju se osobe koje su svojstvo stekli temeljem oboljenja ili ozljeđivanja u odnosu na one kojima je oštećenje organizma uzrokovano ranjavanjem. U tom smislu, zakon dovodi u diskriminirajuću poziciju RVI s postotkom invalidnosti ispod 60 posto, kao i RVI koji su svojstvo invalida stekli temeljem oboljenja ili ozljeđivanja s oštećenjem većim od 60 posto.

Vecernji.ba