Bivša vlast u Zapadnohercegovačkoj županiji, nezakonitim trošenjem novca županiju dovela do kolapsa

Bivša vlast u Zapadnohercegovačkoj županiji, nezakonitim trošenjem novca županiju dovela do kolapsa
"U pitanje je doveden način daljeg financiranja županije", upozorili su federalni revizori u izvještaju o poslovanju ZHŽ za 2010. godinu, koje je, kao i godinu ranije, ocijenjeno negativnim, prenose Nezavisne novine.

U izvještaju je istaknuto da je u prošloj godini planiran deficit od 17,1 milijun KM, s tim da za skoro trećinu ovog iznosa nisu osigurani izvori financiranja. Na kraju godine proračun je bio u manjku oko 11,3 milijuna KM s obzirom na to da ništa nije rađeno da rashodi budu smanjeni niti su postojali mjesečni planovi koji su temelj za izvršenje peoračuna. Pri tome su rashodi i izdaci povećani za oko 64.600 KM.

Uporedo s tim, zaposleni u Vladi i ministarstvima su trošili na putovanja bez jasne svrhe, školovan je jedan ministar, isplaćivane su veće dnevnice od propisanih, korištena privatna vozila u službene svrhe bez odobrenja, a i po ugovoru o djelu je za poslove ministra zdravlja i rada isplaćeno 6.237 KM. Premijer, i ministri financija i unutatnjih poslova imali su rujnu.

Federalni revizori su istakli i da je tekuća rezerva korištena za plaćanje telefona, prevoza, goriva, porodiljske naknade, raznih udruženja i to na osnovu molbi.

Ukazali su da je u četiri mjeseca tri puta popravljan tek nabavljeni audi A6 i to nabavljen od dobavljača, koji nije bio najpovoljniji i po sistemu "staro za novo", koji ne poznaje Zakon o javnim nabavkama. Ovaj audi za potrebe Vlade plaćen je 27.160 KM, a popravke su koštale 11.500 KM.

Zaposleni u Vladi ZHŽ trošili su na putovanja bez jasne svrhe, školovan je jedan ministar, isplaćivane su veće dnevnice od propisanih

Također, oko 4,2 milijuna KM tekućih transfera dano je bez kriterija i kontrole namjenskog utroška i to, između ostalog, za obrazovanje, sportske klubove, neprofitne organizacije, boračka udruženja, te poljoprivredu, koja je predmetom kontrole Krim-policije.

"Za raspodjelu oko 3,1 milijun KM poticaja poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji ne možemo dati kvalifikaciju jer je županijska Krim-policija izuzela dokumentaciju. Navedeno se odnosi na podršku tvrtki 'Farmko' Široki Brijeg i 'Tipas mljekaru' Ljubuški", stoji u izvještaju.

Revizori su ocijenili da je 414.800 KM za subvenciju veterinarskih usluga koje je koristio "Farmko" neopravdano dano jer ovakva subvencija nije predviđena zakonom, a isto su naveli i za 100.000 KM datih punionici vode "Leda" za prevazilaženje krize. Također, za nabavku udžbenika u prošloj je godini odobreno 58.500 KM, a ovo je pravdano računom iz 2008. godine i otpremnicama koje se ne slažu s računom.

Revizori su utvrdili da je akumulirani deficit i veći od 33,4 milijuna KM s obzirom na to da nije iskazan 8,1 milijun KM dugova za doprinose iz ranijih godina, niti je evidentirano oko 1,4 milijuna KM obaveza iz prošle i 2008. godine. Inače, proračun ZHK za prošlu godinu je nakon rebalansa povećan na 80,9 milijuna KM sa 75,9 milijuna KM.

Aktualni premijer ZHŽ Zdenko Ćosić iz HDZ BiH, koji je na čelu županijske vlade nakon smjene vlade Zvonka Jurišića bio od kraja kolovoza, danas nije imao vremena za komentar nalaza revizora.

Vlada ZHK radila je jedno vrijeme dok je bila kriza i bilo je teško provesti smanjenje ionako malih plaća, što je bio uvjet MMF-a, kaže bivši premijer ZHŽ Zvonko Jurišić, lider HSP BiH.

Jurišić je na premijerskoj poziciji bio do kraja kolovoza prošle godine kada je smijenjena njegova vlada.

Tvrdi da nije gledao izvještaj revizora, pa ga je zato teško kmentirati. Istakao je da ne vjeruje u revizorske izvještaje i da su oni tendeciozni.

Prihodi i rashodi

80,9 milijuna KM proračun županije

35,6 milijuna KM za plaće

4,2 milijuna KM dano je bez kriterijuma

8,1 milijuna KM duga za doprinose "zaboravili"

655.600 KM ugovori o djelu

180.000 KM za reprezentaciju

139.000 KM naknade zastupnicima