BiH za mlade izdvaja samo 0,05 posto ukupnih budžetskih sredstava

Bosna i Hercegovina za mlade, a u tu kategoriju spadaju oni od 15 do 30 godina, izdvaja zanemarivih 0,05 posto ukupnih budžetskih sredstava, ili 2,2 KM po osobi. Većina općina nema strategiju za mlade, a većina onih koji imaju takve strategije ne sprovode ih. Zbog nebrige za njih i lošeg stanja u zemlji, više od 60 posto mladih, želi napustiti BiH.

Zanemariv postotak mladih političara Prema istraživanjima nevladinih organizacija provedenim u Sarajevu, samo osam posto mladih učlanjeno je u neku od stranaka, a u vodstvima stranaka zanemarivo je mali broj mlađih političara.

rtvslon.ba