BiH postaje Bike Friendly

BiH postaje Bike Friendly

Smještajni, ugostiteljski i turistički objekti, kao i servisne stanice i parkirališta u Bosni i Hercegovini od sada imaju priliku proći kroz proces certifikacije kako bi im mogao biti dodijeljen Bike Friendly certifikat. Na taj način, oni postaju vidljive destinacije na aplikacijama i turističkim mapama koje koriste cikloturisti prilikom planiranja svog puta.
Bike Friendly Standard je program kojim se, za potrebe cikloturizma, daje priznanje i certifikat pružateljima usluga koji, ispunjavajući uvjete, podržavaju biciklističke vožnje, biciklistička putovanja i biciklistička turistička iskustva. Zahvaljujući agenciji REDAH, Bike Friendly Standard, od sada je dostupan u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.
Više o procesu certifikacije kao i tome kako postati certificiran, može se naći na službenoj web stranici - https://www.bikefriendlystandard.com/ .

Bike Friendly: Sinonim za usluge prilagođene biciklistima

Bike Friendly je opće poznat sinonim za usluge prilagođene biciklistima. Usluge označene Bike Friendly oznakom su objekti/servisi/atrakcije, itd. koji zadovoljavaju minimum standarda prilagođenih cikloturistima i njihovim potrebama, tj. subjekti koji su prepoznati po svom trudu da stvore ugodnu atmosferu za cikloturiste.
Sam standard i kriteriji unutar pojedinih kategorija standarda su definirani na osnovu dosadašnjih praktičnih saznanja i iskustava iz zemalja EU gdje je ovaj standard primijenjen i u upotrebi i u skladu je sa specifičnim zahtjevima ove kategorije turista.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Činjenica da je određeni smještajni i ugostiteljski objekt priznat Bike Friendly certifikatom privlači brojne cikloturiste širom svijeta i stavlja BiH na mapu turističkih destinacija za putnike na biciklima. Pridruživanjem mreži Bike Friendly Standard, smještajni i ugostiteljski objekti postaju dio i Outdooractive.com, najveće platforme za aktivni odmor u Europi.

Cikloturisti – među najbogatijim turistima na svijetu
Rijetki znaju da su cikloturisti među najbogatijim turistima na svijetu koji u prosjeku dnevno troše više od običnih turista, te posjećuju niz destinacija tokom dužeg razdoblja. Sama ta činjenica svjedoči o velikom potencijalu razvoja cikloturizma Bosne i Hercegovine i regiona.

Primjena Bike Friendly standarda, uobičajenog u razvijenim zemljama predstavlja veliku perspektivu razvoja turizma zemalja Zapadnog Balkana, ali i priliku da Bosna i Hercegovina unaprijedi svoju ponudu i privuče veći broj turista na biciklima.
Ova aktivnost na području Bosne i Hercegovine provodi se u sklopu druge faze projekta Via Dinarica, koji implementira i sufinansira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), uz finansijsku podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH) i Agencije za razvojnu saradnju Republike Italije (AICS).