Bakir mora Dodiku platiti 15.000 KM zbog uvrede

...Slobodana Vaskovića i Damira Kaletovića i naložio im naknadu štete zbog klevete i za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda-klevete u emisiji "60 minuta" prikazanoj na ovoj televiziji.

- Usvaja se tužbeni zahtjev i nalaže Radio-televiziji Federacije BiH, Hadžiomeroviću i Vaskoviću da Dodiku, solidarno isplate naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne boli zbog povrede ugleda-klevete, objavljivanjem, vođenjem i davanjem izjava u emisiji `60 minuta` dana 14. siječnja 2008. godine, u iznosu od 5.000 KM sa zakonskom zateznom kamatom od donošenja presude do isplate, navodi se u presudi, u koju je agancija Srna imala uvid.

Osnovni sud u Banja Luci usvajio je i tužbeni zahtjev i naložio Radio-televiziji FBiH, Hadžiomeroviću i Kaletoviću da Dodiku isplate naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne boli zbog povrede ugleda-klevete, objavljivanjem, vođenjem i davanjem izjava u emisiji "60 minuta" dana 28. siječnja 2008. godine, u iznosu od 5.000 KM sa zakonskom zateznom kamatom od donošenja presude do isplate.

U presudi se navodi da je usvojen tužbeni zahtjev i naloženo Radio-televiziji FBiH, Hadžiomeroviću i Vaskoviću da Dodiku solidarno isplate naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne boli zbog povrede ugleda-klevete, objavljivanjem, vođenjem i davanjem izjava u emisiji "60 minuta" dana 25. veljače 2008. godine u iznosu od 5.000 KM sa zakonskom zateznom kamatom od donošenja presude do isplate.

Nalaže se tuženima da tužitelju solidarno nadoknade troškove parničnog postupka isplatom iznosa od 3.300 KM .

U obrazloženju presude, između ostalog, navodi se da je tužitelj u vrijeme prikazivanja neistinitih informacija vršio javnu dužnost predsjednika Vlade RS, da u vrijeme glavne rasprave obavlja dužnost predsjednika RS na koje je izabran neposredno od građana Republike Srpske, te da se može pouzdano zaključiti da su objavljene infomacije putem televizije kao medija koji je dostupan masovnoj javnosti teško povrijedile njegov ugled u sredini u kojoj živi, gdje on očigledno uživa ugled u javnosti potvrđen povjerenjem birača tj. građana, zbog čega su tužbeni zahtjevi postavljeni u ovim tužbama usvojeni, na osnovu člana 11. Zakona o zaštiti od klevete.