Anketa: Posjetitelji našeg portala nedvojbeno za treći entitet

Anketa: Posjetitelji našeg portala nedvojbeno za treći entitet

Anketno pitanje glasilo je:

Kako treba urediti BiH?

Od 302 posjetitelja koji su pristupili anketi Vas 249 ili 82 %,45 se izjasnilo kao državu sa tri entiteta.

9,9 % ili Vas 30 je odgovorilo da ga ne zanima uređenje BiH

Kao savez županija BiH Vas vidi 13 ili 4,3%

Unitarnu državu želi 6 posjetitelja ili 1,99%

Na kraju samo 4 naša posjetitelja ili 1,32% žele da BiH ostane kakva i jeste.

Hvala svima koji su pristupili našoj anketi.

hercegovina.info