#ZK izvadak

Uspostava i zamjena zemljišne knjige za katastarske općine Bijakovići i Vionica

Uspostava i zamjena zemljišne knjige za katastarske općine Bijakovići i Vionica

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Bijakovići…