#Zijad Krnjić

Direktor zavoda PIO/MIO FBIH Krnjić traži povećanje doprinosa na plaće

Zijad Krnjić, direktor Zavoda PIO/MIO FBiH, izjavio je za Dnevni avaz da se povećanjem stope doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje moraju stvoriti uvjeti za…