#žičana ograda

Slovenija plaća odštetu

Slovenija plaća odštetu

Slovenija plaća odštetu za vlasnike zemlje na kojoj su žičane prepreke protiv migranata