#Željka Markić

 Nova inicijativa 'U ime obitelji'

Nova inicijativa 'U ime obitelji'

Izborni prag za liste smanjio bi se sa sadašnjih pet na tri posto, a prag za preferirane glasove ne bi postojao već bi se redoslijed kandidata na pojedinoj listi stvarao isključivo na temelju…