#zeleni krov

Zeleni krov kao dobar izolator i način smanjenja troškova

Zeleni krov kao dobar izolator i način smanjenja troškova

Permakultura je skup praktičnih vještina za održivi život pomoću koje se mogu smanjiti troškovi stanovanja ili jednostavno poboljšati kvaliteta života, a zeleni…