#zaštita podataka

Za nezakonito korištenje osobnih podataka kazna od 100 do 100.000 KM

Za nezakonito korištenje osobnih podataka kazna od 100 do 100.000 KM

Zaštita osobnih podataka jedno je osnovnih ljudskih prava, a kako bi se osiguralo poštivanje tog prava Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini…