#zagađivanje

Kakva je korist od eko-testova kad se i dalje gušimo u smogu

Kakva je korist od eko-testova kad se i dalje gušimo u smogu

Kvalitet zraka u Bosni i Hercegovini je među najlošijim u Europi.