#You`ll never walk alone

Prvi put u povijesti dodijeljena službena nagrada najboljim navijačima godine

Prvi put u povijesti dodijeljena službena nagrada najboljim navijačima godine

FIFA prvi put u povijesti dodijelila nagradu za najbolje navijače godine!