#vukovar mostar

Vukovar - kronika jednog zločina

Film je posvećen tim hrabrim ljudima koji su ponijeli križ svih nas te vlastitom mukom i patnjom zasigurno najviše pridonijeli ostvarenju dugo…