#vojna dokumentacija

Arhiv u Sarajevu će preuzeti ratne dokumente HVO-a

Političari iz Republike Srpske ponovno su aktualizirali pitanje potpisivanja posebnog sporazuma između Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada o pohranjivanju ...