Europske direktive i vodne usluge u BiH

U ponedjeljak, 29. listopada 2018. predstavnici isporučitelja, jedinica lokalne i regionalne samouprave, državnih institucija, akademski stručnjaci,…