visoke plaće | Hercegovina.Info

#visoke plaće

Policiji će biti povećana plaća?

Policiji će biti povećana plaća?

Određenim kategorijama, konkretno policiji, ranije je smanjen startni koeficijent na plaće te po toj osnovi policijski službenici u pojedinim činovima u odnosu na uposlenika u institucijama BiH sa…