#visibaba

Visibabe se prodaju po cijeni od nekoliko tisuća eura

Visibabe se prodaju po cijeni od nekoliko tisuća eura

Pasionirani uzgajivači ne vole "križance", što je lukovicama i sadnicama autohtone sorte G. Nivalis L. jako diglo ugled i cijenu.