vijadukt | Hercegovina.Info

#vijadukt

Opet isti takmaci za autocestu

Opet isti takmaci za autocestu

Među tvrtkama koje su ušle u posljednju fazu natjevcanja ponovno su bh konzorcij tvrtki Euroasfalt, ŽGP, Hidrogradnja i GP Put te dva…